โลโก้เว็บไซต์ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566  | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ ออมสิน จัดเวที Show Case เฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีผลงานเด่นเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Best of the Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 66 ระดับประเทศ
   วันที่ 12 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน และธนาคารออมสินภาค 8 จัดเวทีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา