โลโก้เว็บไซต์ เวทีนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ยกกำลัง 2 มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565 | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2

เวทีนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ยกกำลัง 2 มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1053 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 8  จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา มทร.ล้านนา ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา  พร้อมคณะทำงาน ตลอดจนผู้แทนจากธนาคารออมสิน ได้แก่ นายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 8  น.ส.สวาท คำโพธา ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด และนายสุรพล โสมะภีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการรับฟ้งการนำเสนอโครงการย่อยฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะนำเพื่อการพัฒนา การนำเสนอโครงการของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ของ มทร.ล้านนา ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี พ.ศ. 2565 

   
การนำเสนอโครงการย่อยฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
ทีมที่ 1 SMILING เติมรอยยิ้มบ้านไร่ดง : กล่มวิสาหกิจชุมชนสหวิทยาการนวัตวิถี ณ บ้านไร่ดง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทีมที่ 2 เยาวชนอาสาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปกาเกอะญอ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมป่าเมี่ยง หมู่ 2 และหมู่ 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทีมที่ 3 เส้นฝ้ายลายทอ ใจ : กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้บกพร่องทางสายตา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทีมที่ 4 พร้อมเพย์ : กลุ่มอาหารแปรรูปฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
ทีมที่ 5 ไพร – เวทย์ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก อ.เมือง จ.ลำพูน  
ทีมที่ 6 Gen New Technology :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพบ้านสารภี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่


ในโอกาสนี้ นายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 8 พร้อมด้วย น.ส.สวาท คำโพธา ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด เป็นผู้แทนธนาคารออมสินมอบของที่ระลึก และส่งมอบหนังสือ ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 - 2564 ประมวลภาพกิจกรรมความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและกลุ่มชุมชนภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ในปี พ.ศ. 2563-2564 จาก 64 สถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมกันพัฒนา 470 ภูมิปัญญาชุมชน โดยมีผลงานของนักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 8 โครงการ (หน้า 176-183) รวมอยู่ด้วย

 

ข้อมูล วรรธพงศ์ เทียนนิมิตร
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา