โลโก้เว็บไซต์ บทความ | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

 บทความ

ประกาศผลกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567
พุธ 15 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ตามที่ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ของมทร.ล้านนาทุกท่านที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงทุกประเภท ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อประกวดให้ได้รับสนับสนุนการจัดตั้งกิจการ ให้ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ แล... >> อ่านต่อ


กิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย ของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567
พุธ 20 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อย ของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 เพื่อนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา และให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชนในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้อง S1-507 อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด  และ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ปี 2567      กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา และศิษย์เก่า เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


ธ.ออมสิน ภาค 8 สวัสดีปีใหม่ มทร.ล้านนา
อังคาร 9 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 นายวิษณุลักษณ์ คำยอง หัวหน้างานฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567 จาก คุณนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน และทีมงาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)   ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567
พุธ 3 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ตามที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชุมชนด้านการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการ ให้สามารถเข้าสู่ตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้า สรางการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรุ้ ต่อยอดองค์ความรู้ ปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นแนวทางสร้างประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพตัวเอง อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของ... >> อ่านต่อ


ธ.ออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น ในหัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใจทางการเงิน ชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ธนาคารออมสินขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น ในหัวข้อเรื่อง "แรงบันดาลใจทางการเงิน" ชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566   การเงินไม่ใช่เรื่องยากก็จริง แต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำความเข้าใจสำหรับใครหลายคน    ... >> อ่านต่อ


แนะนำพื้นที่ดำเนินการที่น่าสนใจ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2567
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มทร.ล้านนาแนะนำพื้นที่ดำเนินการที่น่าสนใจ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2567  โดยสามารถ scan QR code หรือดู รายชื่อพื้นที่ดำเนินการที่น่าสนใจ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 สำหรับ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567) แนะนำโดยธน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567)
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567)   กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฉบับย่อย ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566 (คัดเลือกเพียงจำนวน 5 ทีมเท่านั้น) ดาว์นโหลดเอกสาร ด้วยการ QR Code บนแผ่นโปสเตอร์ หรือคลิกที่ URL >> อ่านต่อ


นักศึกษา ทีม Finn (ฟินน์) ตัวแทน มทร.ล้านนา และ ธนาคารออมสิน ภาค 8 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best ประเภทกินดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2566
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทีม Finn (ฟินน์) ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และธนาคารออมสิน ภาค 8 ร่วมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลิตภัณฑ์ “Phung Na” น้ำพริกน้ำปูอบแห้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจาร์ ลมัย ผัสดี เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ในพ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ทีม Fynn(ฟินน์) เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี
อังคาร 17 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  นักศึกษา มทร.ล้านนา ทีม Fynn(ฟินน์) เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "ทีม Fynn(ฟินน์)" จาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากผลงานโครงการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ล้านนาพร้อมปรุง” ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เลือ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 34


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา