โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงป่าเมี่ยง แหล่งธรรมชาติใกล้เมืองใหญ่ ตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566 | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงป่าเมี่ยง แหล่งธรรมชาติใกล้เมืองใหญ่ ตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 928 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงป่าเมี่ยง แหล่งธรรมชาติใกล้เมืองใหญ่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ ทีมนักศึกษาร่วมพัฒนา พาแอ่ว ในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานเชื่อมโยงภายในชุมชน/ที่พัก/นักเดินทาง/โฮมสเตย์  เพื่อยกระดับรายได้ของสมาชิกในชุมชน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่าเมี่ยง และได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ แสงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมกิจกรรมการท่องเที่ยวจากการดำเนินงานของ ทีมนักศึกษาร่วมพัฒนา พาแอ่ว ร่วมกับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นบริการของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง


โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงป่าเมี่ยง แหล่งธรรมชาติใกล้เมืองใหญ่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี พ.ศ. 2566  มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2566 ของ ทีมนักศึกษาร่วมพัฒนา พาแอ่ว ประกอบด้วย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม ลงพื้นที่ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่อเงที่ยวชุมชนแบบบูรณาการของตำบลป่าเมี่ยง เพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม และร่วมกิจกรรมของชุมชนต่างๆ เช่น ปลูกป่า การออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน การนวดแผนไทย การพักค้างแรมในเต้นท์ เป็นต้น  ให้กับ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พักเดินทาง ตำบลป่าเมี่ยง เขตพื้นที่ป่าเมี่ยง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเดชาธร พจนพงษ์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่ม 


ข้อมูล/ภาพ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา