โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 -30 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นนำองค์ความรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นเวทีคัดเลือกโครงการเพื่อเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นระดับประเทศต่อไป

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเรียบร้อบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

 1. ทีม: Gen New Technology 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ / บริการ: ข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
 2. ทีม: พร้อมเพย์
  ประเภทผลิตภัณฑ์ / บริการ: อาหารแปรรูป จิ้นส้ม น้ำพริกปลาแห้ง  ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   
 3. ทีม: เส้นฝ้าย ลายทอ ใจ
  ประเภทผลิตภัณฑ์ / บริการ: ผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้บกพร่องทางสายตา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  สังกัด: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
 4. ทีม: เยาวชนอาสาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปกาเกอะญอ
  ประเภทผลิตภัณฑ์ / บริการ: ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านปางแดง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  สังกัด: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   
 5. ทีม: SMILING เติมรอยยิ้มบ้านไร่ดง
  ประเภทผลิตภัณฑ์ / บริการ: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  สังกัด: บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   
 6. ทีม: ไพร - เวทย์
  ประเภทผลิตภัณฑ์ / บริการ: ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยบ้าน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ติดตามข้อมูลและข่าวสาร ได้ที่

Facebook : Aomsin.RMUTL 

Website : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/aomsin/

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา