โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ทีม Fynn(ฟินน์) เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

นักศึกษา มทร.ล้านนา ทีม Fynn(ฟินน์) เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2715 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

นักศึกษา มทร.ล้านนา ทีม Fynn(ฟินน์) เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "ทีม Fynn(ฟินน์)" จาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากผลงานโครงการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ล้านนาพร้อมปรุง” ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เลือกให้เป็นผลงานนักศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัล “The Best” ระดับมหาวิทยาลัย เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 12 ทีม (6 ประเภท) จาก 67 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบนเวทีระดับประเทศ ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในลำดับถัดไป 

 

โครงการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ล้านนาพร้อมปรุง” ดำเนินกิจกรรมโดย นักศึกษา "ทีม Fynn(ฟินน์)"  ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 10 คน มี นางบุณิกา คุณยศยิ่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เป็นโครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี พ.ศ. 2566 กำกับดูแลโดยหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำปู๋ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับมาตรฐาน สามารถจำหน่ายในตลาดที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการทำบัญชีรับจ่ายในครอบครัวเพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเงิน

ทั้งนี้ ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับชุมชน ดังกล่าว นักศึกษา "ทีม Fynn(ฟินน์)" ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำปูผงวิสาหกิจชุมชนเขื่อนผาก ด้วยการบอกเล่าเรื่องราว (storytelling) ความเป็นมาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำปูผงโดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการขยายแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การตลาดให้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำปูผงสู่ตลาดทั้งในพื้นที่/นอกพื้นที่ และตลาดสากล  

 

ข้อมูล คณะกรรมการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ภาพ คณะกรรมการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566, ภาพหมู่คณะจากกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ปี 2566 เฟ้นหาสุดยอดทีมเข้าร่วมประกวดรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา