โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา ทีม Finn (ฟินน์) ตัวแทน มทร.ล้านนา และ ธนาคารออมสิน ภาค 8 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best ประเภทกินดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2566 | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

นักศึกษา ทีม Finn (ฟินน์) ตัวแทน มทร.ล้านนา และ ธนาคารออมสิน ภาค 8 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best ประเภทกินดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทีม Finn (ฟินน์) ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และธนาคารออมสิน ภาค 8 ร่วมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลิตภัณฑ์ “Phung Na” น้ำพริกน้ำปูอบแห้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจาร์ ลมัย ผัสดี เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ในพื้นที่กำกับดูแลของ หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี พร้อมรับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท จากคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

ดูวีดิทัศน์บันทึกบรรยากาศย้อนหลังได้ที่   Facebook ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

 


ข้อมูล/ภาพ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566,   Facebook  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา