โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567) | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

มทร.ล้านนา เชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1862 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567)

 

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฉบับย่อย ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566 (คัดเลือกเพียงจำนวน 5 ทีมเท่านั้น)


ดาว์นโหลดเอกสาร ด้วยการ QR Code บนแผ่นโปสเตอร์ หรือคลิกที่ URL https://drive.google.com/drive/folders/1TW8Du19zAYVjLYleXdqfRnfTDM2X3SDG

  • เอกสารชี้แจง
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • แนวทางเขียนโครงการย่อย

 

ส่งใบสมัคร และ ข้อเสนอโครงการที่  E-mail:  AomsinRmutl@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม 0918598939 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

 

โปสเตอร์ประชาสังพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการออมสิน ปี 2567

.

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา