โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศผลกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567
พุธ 15 พฤษภาคม 2567

ตามที่ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ของมทร.ล้านนาทุกท่านที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงทุกประเภท ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อประกวดให้ได้รับสนับสนุนการจัดตั้งกิจการ ให้ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ แล... >> อ่านต่อ


จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567
ศุกร์ 8 มีนาคม 2567

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ปี 2567      กิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา และศิษย์เก่า เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567
พุธ 3 มกราคม 2567

  ตามที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชุมชนด้านการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการ ให้สามารถเข้าสู่ตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้า สรางการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรุ้ ต่อยอดองค์ความรู้ ปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นแนวทางสร้างประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพตัวเอง อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของ... >> อ่านต่อ


ธ.ออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น ในหัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใจทางการเงิน ชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2566

  ธนาคารออมสินขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น ในหัวข้อเรื่อง "แรงบันดาลใจทางการเงิน" ชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566   การเงินไม่ใช่เรื่องยากก็จริง แต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำความเข้าใจสำหรับใครหลายคน    ... >> อ่านต่อ


แนะนำพื้นที่ดำเนินการที่น่าสนใจ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2567
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566

  มทร.ล้านนาแนะนำพื้นที่ดำเนินการที่น่าสนใจ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2567  โดยสามารถ scan QR code หรือดู รายชื่อพื้นที่ดำเนินการที่น่าสนใจ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 สำหรับ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567) แนะนำโดยธน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567)
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566

  มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567)   กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฉบับย่อย ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566 (คัดเลือกเพียงจำนวน 5 ทีมเท่านั้น) ดาว์นโหลดเอกสาร ด้วยการ QR Code บนแผ่นโปสเตอร์ หรือคลิกที่ URL >> อ่านต่อ


นักศึกษา ทีม Finn (ฟินน์) ตัวแทน มทร.ล้านนา และ ธนาคารออมสิน ภาค 8 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best ประเภทกินดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2566
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทีม Finn (ฟินน์) ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และธนาคารออมสิน ภาค 8 ร่วมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลิตภัณฑ์ “Phung Na” น้ำพริกน้ำปูอบแห้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจาร์ ลมัย ผัสดี เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ในพ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ทีม Fynn(ฟินน์) เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี
อังคาร 17 ตุลาคม 2566

  นักศึกษา มทร.ล้านนา ทีม Fynn(ฟินน์) เข้ารอบชิงรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "ทีม Fynn(ฟินน์)" จาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากผลงานโครงการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ล้านนาพร้อมปรุง” ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เลือ... >> อ่านต่อ


เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566
ศุกร์ 8 กันยายน 2566

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 พร้อมร่วมโหวตและสนับสนุนให้กำลังในนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการฯ ในวัน อังคาร ที่  12 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยสามารถสแกน QR Code ลงทะเบ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนร่วมฟังการนำเสนอโครงการย่อย ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของนักศึกษา มทร.ล้านนา
อังคาร 25 เมษายน 2566

  ตามที่ธนาคารออมสินได้มอบทุนอุดหนุนการดำเนินงาน โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 โครงการ บัดนี้นักศึกษาลงภาคสนามเก็บข้อมูล พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอโครงการย่อยสรุปแนวทางการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และจะได้นำเสนอให้ธนาคารออมสินรับทราบ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 ในรูปแบบการเรียนแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting  และ On-site ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา